Obowiązki zarządcy nieruchomości

Obowiązki związane z pełnieniem zawodu zarządcy nieruchomości wynikają z przepisów zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zawiera ona także kodeks powinności zarządcy. Według niego, osoba wykonująca taki zawód, musi bezwzględnie stosować przepisy prawa oraz standardy zawodowe. Musi sie także kierować zasadami etyki zawodowej. Jego obowiązkiem jest także do wykonywania swego zawodu ze szczególną starannością.

Taka osoba musi także kierować się dobrze pojętym interesem osób, które zlecają zarząd nad nieruchomością. Na zarządcy nieruchomości leży także obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Obejmuje to obowiązek udziału w seminariach, kursach, czy też odpowiednich szkoleniach. Wszystko to ma spowodować, że zarząd nad nieruchomościami będzie wykonywany profesjonalnie.

Kim jest zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to rodzaj zawodu, którego definicja jest określona przez przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. W świetle tychże przepisów, jest to osoba fizyczna, która posiada odpowiednią licencję, zdobytą zgodnie z przepisami tej samej ustawy.

Osoba taka prowadzi zarobkową działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami. Taka osoba ponosi także ryzyko związane z tą działalnością. Zadaniem zarządcy jest prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomościami. Polega to na dokonywaniu rozmaitych analiz, które dają właściwy obraz rynku i umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji strategicznych. Zarządca ma też moc podejmowanie stosownych decyzji mających na celu efektywne wykorzystanie nieruchomości podlegającej zarządowi. Działalność taka ma mieć na celu dobro zlecających zarząd. Zarządca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to rodzaj działalności zawodowej, którą prowadzą osoby będące w posiadaniu licencji zarządcy nieruchomości. Zawód ten sprowadza się tak naprawdę do wykonywaniu zadań zleconych przez osobę będącą właścicielem nieruchomości, za uiszczeniem opłaty, która stanowi zysk z działalności. Do czynności wykonywanych w ramach zarządzania nieruchomościami należy nadzorowanie bieżącej obsługi istniejącej nieruchomości, a także jej prowadzenie. Zarządca nieruchomości prowadzi także doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami. Do jego zadań należy także planowanie krótkoterminowe oraz długoterminowe dotyczące zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym, bądź też celów przeprowadzenia jej rozwoju.
Korzystanie z usług z zarządcy nieruchomościami jest zalecane w przypadku, gdy nie posiadamy odpowiedniej wiedzy w tej dziedzinie.

Pojęcie gospodarki nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami to termin prawniczy, który podlega szerokiej analizie w zagadnieniach publicznoprawnych. Gospodarkę nieruchomościami określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta wyparła poprzednią, z 1985 roku, o gospodarce gruntami i wywłaszczeniami nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje kwestie takie jak gospodarowanie nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Opisuje także aspekt prawny scalania i podziału nieruchomości, czy też pierwokupu nieruchomości. Regulacji podlega także zwrot i wywłaszczanie nieruchomości oraz ich wycena. Elementem gospodarki nieruchomościami jest także działalność zawodowa, która zajmuje się rozporządzaniem nieruchomościami.

Zakup domu wykonanego w nowej technologii

Nie zawsze zakup domu, który zbudowany jest w starej technologii może być dla nas korzystny. Bardzo często decydujemy się na zakup takiego domu przede wszystkim ze względu na jego niższe koszty związane z zakupem. Musimy, jednak brać pod uwagę, że dom jaki wykonany jest w tradycyjnych, czy starych technologiach, choć może służyć nam dłuższy czas, będzie również generował znacznie wyższe koszty utrzymania w trakcie jego użytkowania. Z tego powodu wiele osób poszukuje obecnie domów jakie wykonane są w nowych technologiach. Z takich domów nie jesteśmy w stanie korzystać przez wiele pokoleń. Obecnie nie jest to konieczne, gdyż coraz rzadziej zdarza się, że mamy możliwość przekazania domu naszym dzieciom. Zmiana miejsca zamieszkania, choćby ze względu na kontynuowanie nauki, czy szukanie lepszej pracy jest coraz częstsza.

Z tego powodu często znacznie lepszym rozwiązaniem jest decydowanie się na zbudowanie domu z komponentów jaki może być zbudowany znacznie szybciej. Takie domy najczęściej są w stanie służyć nam jedynie przez jedno pokolenie. Z drugiej strony zastosowane w takim domu technologie pozwalają na minimalizowanie kosztów związanych z eksploatacją domu. Wynika to ze stosowania znacznie lepszych materiałów budowlanych.

Jak zmniejszyć koszty zakupu domu

Jeśli chcemy zmniejszyć koszty zakupu domu musimy z jednej strony szukać takich ofert jakie możemy znaleźć na rynku wtórnym. Z drugiej strony możemy sami zbudować dom, jaki wykonany jest w tańszych technologiach. Obecnie na rynku nieruchomości jesteśmy w stanie korzystać zarówno z ofert budowania tańszych domów jakie przedstawiają poszczególne firmy budowlane. Możemy również decydować się na korzystanie z takich ofert jakie przedstawiane są przez developerów.

Zawsze możemy również zdecydować się na budowanie domu we własnym zakresie. Tańsze domy budowane są przede wszystkim z komponentów. Pozwala to na zbudowanie domu jaki jest tańszy w eksploatacji, a jednocześnie znaczne skrócenie czasu budowy. Dodatkowo materiały pod budowę domu, które już są gotowe pozwalają przede wszystkim na ich przywiezienie na miejsce bez konieczności wykonywania ich na miejscu budowy. W ten sposób firmy budowlane jakie korzystają z takich technologii mają możliwość skrócenia czasu budowy. Niższe ceny po jakich możemy kupić dom znajdziemy również na rynku wtórnym. Na nim jesteśmy w stanie korzystać z domów jakie sprzedawane są przez ich pierwszych właścicieli. Są to domy budowane w starszych technologiach, co wpływa na ich niższe ceny.

Na co uważać przy wynajmowaniu lokalu

Jeśli korzystamy z wynajmowanego lokalu, musimy przede wszystkim uważać na umowę jaką podpisujemy. Wiele takich umów może być dla nas niekorzystnych. Wynika to z faktu, że właściciele wynajmowanych lokali starają się przemycić na wynajmujących, jak najwięcej kosztów związanych z danym lokalem. W umowie musimy między innymi jasno określić stan początkowy danego lokalu, zwłaszcza jeśli dokonujemy przedpłaty. Na tym polu bardzo często mogą pojawiać się bardzo różne nieścisłości.

W takim przypadku możemy być zmuszeni do dokonania remontu mieszkania, które wynajmowaliśmy mimo braku zniszczeń jakie pojawiły się podczas naszego użytkowania. Warto jest również dowidzieć się jakie są koszty związane z mediami w danym lokalu. Bardzo często, jeśli media mają bardzo wysokie koszty, możemy spotkać się z bardzo niskim czynsze. Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy właściciel lokalu jaki wynajmujemy przedstawi nam rachunki za media za ostatnie kilka lat. W ten sposób możemy dokładnie oszacować jakie opłaty czekają nas podczas użytkowania danego mieszkania. Musimy również ustalić w umowie kto odpowiada za wykonywanie niezbędnych prac naprawczych w wynajmowanym lokalu. Znacznie lepiej jest, jeśli taki obowiązek leży po stronie wynajmującego.

« Older Entries Next Entries »